Attractive woman is working on computer

Szybkie przejście na pracę zdalną

Szybkie przejście w opcję pracy zdalnej wydaje się dość problematyczne, ale przeprowadzenie tego procesu krok po kroku zgodnie z planem, wielu pracodawcom umożliwi realizację zadań. Nie każdy pracownik potrzebuje spędzić czas w biurze, dla niektórych jest to jedyny sposób na połączenie obowiązków domowych z firmowymi. O tym, jak wygląda zarządzanie webinary uczą już od kilku lat, wystarczy zapisać się na odpowiedni kurs.

Oto parę wskazówek dotyczących błyskawicznego przejścia na tryb pracy zdalnej:

  1. Decyzja. Który pracownik może realizować wyznaczone przez pracodawcę zadania zdalnie? W celu ograniczenia zamieszania w firmie najpierw należy podjąć decyzję, czy wszyscy pracownicy będą korzystali z takiego sposobu pracy. Organizacja przedsięwzięcia zoptymalizuje proces.
  2. Wybór oprogramowania. W zależności od rodzaju realizowanych zadań, zalecane jest wykupienie wspomagających programów do pracy zdalnej. Niektóre profile zawodowe mają dedykowane dla siebie platformy, pozostałe muszą szukać optymalnych dla siebie narzędzi.
  3. Zamiana trybu pracy z offline na online. Jeżeli w przedsiębiorstwie realizuje się typową pracę związaną z obiegiem dokumentów, musi ona zostać w całości przeniesiona do sieci. Wszystkie ważne dokumenty trzeba zeskanować i przenieść na dyski wspólne, do których zatrudnieni będą mieli dostęp z wybranego przez siebie miejsca. Możliwe rozwiązania to choćby Dropbox lub GoogleDrive. Wszystkie zebrania zespołów zamiast w sali konferencyjnej powinny odbywać się na zasadach wideokonferencji. Niezbędny jest wybór platformy do prowadzenia rozmów online. Propozycji jest wiele – płatnych i darmowych. Spora część firm przynajmniej raz realizowała szkolenia online, a to oznacza korzystanie z programu do wideokonferencji.

Leave a Reply