gray airplane on parking

Szkolenie z cen transferowych

Warsztaty prowadzone z wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej odnoszącej się do cen transferowych, przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które na co dzień bądź okazjonalnie:
 • rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty, które łączą się ze sobą w grupy kapitałowe,
 • pracują na księgowych stanowiskach,
 • pracują w charakterze finansowych kontrolerów,
 • pracują na stanowiskach dyrektorów finansowych,
 • są doradcami podatkowymi.

Skuteczne szkolenie ceny transferowe. Sprawdź!


Ceny transferowe to niezwykle szeroki i bardzo rozległy zakres tematyczny, obejmujący wiele bardzo różnorodnych zagadnień związanych pośrednio czy bezpośrednio z danym tematem. Przede wszystkim na szkoleniu poruszane są zagadnienia prawne, jakie wiążą się z wszystkim, co dotyczy transferowych cen.

Szczegółowo omawiane w tym zakresie są przede wszystkim:
 • przepisy CIT,
 • wykonawcze rozporządzenia obowiązujące do panujących w danym momencie przepisów prawa,
 • regulacje wprowadzone przez OECD,
 • wszelkie prawnie wiążące komunikaty płynące z Ministerstwa Finansów.
Kolejnym ważnym blokiem tematycznym na szkoleniach z cen transferowych jest zagadnienie związane z identyfikacją podmiotów powiązanych. Chodzi tu przede wszystkim o zapoznanie uczestników szkolenia z definicją podmiotów powiązanych oraz ich rodzajami wraz z bardzo dokładną ich charakterystyką.
Prowadzący szkolenia skupiają się najbladziej na:
 • charakterystyce powiązań pionowych oraz poziomych,
 • charakterystyce powiązań kapitałowych,
 • charakterystyce powiązań rodzinnych i personalnych,
 • charakterystyce powiązań pośrednich i bezpośrednich,
 • charakterystyce powiązań majątkowych,
 • charakterystyce powiązań przedsiębiorstw, które działają w tak zwanych podatkowych rajach.

W przypadku szkoleń z cen transferowych poza definicją i charakterystyką pewnych powiązań nie należy zapominać również o niezbędnej do tego celu dokumentacji, która oczywiście również jest obowiązkowym elementem tego rodzaju szkoleń. Dlatego też prowadzący warsztaty mocno na tej kwestii się skupiają przy układaniu planu zajęć.