Szkolenia unijne – nowe kompetencje zawodowe

Dofinansowania szkoleń z funduszy Unii Europejskiej pozwalają nie tylko pracownikom korzystać z różnych kursów w wyjątkowo preferencyjnych cenach, ale również umożliwiają rozwój przedsiębiorstw o charakterze edukacyjnych.

Muszą one spełniać jednak szereg wytycznych. Firma edukacyjna, która chce wziąć udział w projekcie dofinansowania szkoleń, nie może posiadać zaległości finansowych z tytułu płatności ubezpieczeń społecznych lub podatków, co charakteryzowane jest jako „potencjał ekonomiczny”.

Przedsiębiorstwo, które chce oferować swoje usługi w ramach projektu dofinansowań do usług edukacyjnych, musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne i kadrowe. Zapleczem technicznym jest wszelka struktura fizyczna, która umożliwia prowadzenie określonych szkoleń.


Sprawdź: szkolenie tabele przestawne


W jego skład będą wchodzić więc urządzenia multimedialne (np. komputery czy oprogramowanie w przypadku kursów informatycznych), produkty i półprodukty kosmetyczne (w przypadku kursów kosmetycznych), laboratoria i sale szkoleniowe.

Zaplecze kadrowe oznacza zatrudnionych wykładowców i szkoleniowców, którzy będą prowadzić określone kursy – takie osoby muszą również posiadać odpowiednie certyfikaty i wykształcenie, jeśli zawód, którego uczą tego wymaga.

Przedsiębiorstwo szkoleniowe musi również spełnić wymóg jakości prowadzonych usług – powinien więc posiadać certyfikaty potwierdzające, których listę możemy znaleźć na oficjalnej stronie PARP.

Regulamin wpisywania przedsiębiorstw edukacyjnych do Bazy Usług Rozwojowych, co jest podstawą do przyznania dofinansowania dla uczestników kursu lub szkolenia, zaznacza również, że każda firma, która będzie w przyszłości korzystać ze środków unijnych, powinna charakteryzować się nienaganną etyką zawodową.

Tyczy się do zarówno etyki prywatnej nauczycieli i pracowników przedsiębiorstwa, jak i działań całej firmy w stosunku do konkurencji (zakaz stosowania nieuczciwej konkurencji) lub klientów (zakaz prowadzenia nieprawdziwych działań reklamowych czy wprowadzania konsumentów w błąd).