Business workspace

Szkolenia online – wiele korzyści bez wychodzenia z domu

W dobie Internetu każda większa firma, która zastanawia się nad zorganizowaniem szkolenia dla swoich zatrudnionych, bierze pod uwagę zrealizowaniem go w formie zdalnej.

Webinary mają ogromną ilość zalet. Platformy, z których korzystają profesjonalne firmy szkoleniowe, w przeważającej liczbie przypadków umożliwiają podłączenie kilku komputerów pod jeden webinar.

To oznacza, że pracownik z wybranego przez siebie miejsca na świecie może wziąć udział w szkoleniu dla niego dedykowanym. Jedynym warunkiem jest posiadanie optymalnego łącza internetowego. Idealne zarządzanie praca zdalna określa także zasady odbywania szkoleń.

Zalety wynikające ze szkolenia online to między innymi moduły. Prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym w większości przypadków tej możliwości nie przewidują, a to ze względu na koszty.

W przypadku kilku modułów w czasie szkolenia online rozwija się różne kompetencje znacznie szerzej, a dodatkowo pracownik nie jest przemęczony i więcej wiadomości zapamięta. Ze strony uczestników szkolenia pojawiają się po zakończeniu webinaru pytania. Skuteczną metodą jest to, że na wstępie kolejnego modułu rozwiewa się te wątpliwości, zebrane w grupy pytań.

Osoba przeprowadzająca szkolenie ma możliwość kilka zagadnień zebrać w jedno i w krótszym czasie udzielić wyjaśnień. Szkolenia realizowane zdalnie w niektórych wypadkach są dużo bardziej skuteczne aniżeli szkolenia stacjonarne.

Szczególnie w takich przypadkach, kiedy kursanci zaznajamiają się z obsługą dowolnego oprogramowania (niezależnie czy zostanie ono zainstalowane na dysku twardym, czy jest dostępne online). Potrzebne opcje sprawdza się na bieżąco na własnych komputerach, ważne narzędzia można dodać do „ulubionych” w przeglądarce, a notatki zrobić w formie zrzutów z ekranu i podkreślić sobie w programie graficznym niezbędne funkcje.

To nie jest możliwe na szkoleniu prowadzonym poza siedzibą firmy. W przypadkach zmiany stanowiska na wyższe w korporacji, niejednokrotnie nie ma możliwości doszkolenia się inaczej niż na odległość. Praca zdalna zasady ma jasno określone przez procedury. To dotyczy sytuacji, gdy osoba szkoląca pracuje poza granicami kraju, a jej przylot do Polski ze względów logistycznych jest niewykonalny.

Leave a Reply