Digital Device Learning Studying Internet Casual Concept

Praca zdalna dzisiaj

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi, pojawiły się mniej popularne formy pracy, w tym praca zdalna. Do tej pory rzadko wybierana przez dyrektorów firm. Każda forma pracy ma swoje plusy i minusy, istnieją też pewne zasady, z którymi warto się zapoznać, by nie zostać zaskoczonym faktami.

Przede wszystkim przejście na pracę zdalną, może być zalecone w formie ustnej i nie ma potrzeby podpisywania żadnych aneksów do umowy. Mimo wszystko po obydwu stronach leży zapewnienie sobie klarowności w wykonywaniu zadań i warto sobie zadać więcej trudu, wysyłając choćby elektroniczną wiadomość z potwierdzeniem zmiany formy świadczenia pracy na rzecz firmy. Nie każdy ma właściwe warunki mieszkaniowe i rodzinne, żeby we własnym lokalu wykonywać swoje zadania – co w takim przypadku? To na zlecającym pracę zdalną ciąży obowiązek znalezienia zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca realizowana poza stałym miejscem pracy, nie zawsze musi być to mieszkanie pracownika.

O tym, jak wszystko powinno przebiegać ze strony pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas których managerowie poszerzają wiedzę z korzystania z tej metody. Poznają też różnorodne narzędzia do użycia w ich branży. Szkolenia online jak najbardziej mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, więc i zatrudnieni mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka wola ze strony szefa.

Osoba zlecająca pracę zdalną ma obowiązek zadbać o wyposażenie podwładnego w wymagany sprzęt, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba posiada wystarczająco dobrze zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, a bez nich bezpieczeństwo danych i możliwość realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zagrożone. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to do zrealizowania przypomnieć trzeba swoim pracownikom o regułach bezpieczeństwa obowiązujących w sieci.

Leave a Reply