person holding on red pen while writing on book

Kursy dofinansowane.

Szkolenie jest czasem, gdzie uczestnicy intensywnie chcą nauczyć się teoretycznie bądź praktycznie jakiegoś zagadnienia. W dzisiejszych czasach kursy i szkolenia organizowane są przez osoby profesjonalne, które danym tematem zajmują się od wielu lat. Jednak nie robią tego charytatywnie.

Dlatego osoby, które chcą wziąć udział w danym szkoleniu muszą za nie zapłacić. Jest to pewna przeszkoda dla osób, które nie mogą sobie finansowo pozwolić na odpłatny udział w takim szkoleniu. Dlatego w tym celu powstały kursy dofinansowane przez Unię Europejską właśnie dla osób, które potrzebują wsparcia finansowego na kurs lub szkolenie.

Finansowane przez Unię Europejską są skierowane dla przedsiębiorstw, przedstawicieli takich jednostek jak samorządy terytorialne, organizacji pozarządowych, a także w takich dziedzinach pracy jak edukacja, zdrowie, kultura a także osoby prywatne, które widzą siebie na takim szkoleniu i chciałyby wziąć w nim udział w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej oraz spełniają podane kryteria aby wziąć w nim udział.

Warto szukać takich informacji o szkoleniach, które są dofinansowywane przez Unię Europejską, ponieważ w taki sposób można tanim kosztem nabyć nowe umiejętności, które można wykorzystać w szukaniu nowej, lepszej pracy.

Takich informacji o rodzajach szkoleń można posiąść np przykład w biurze pracy, Regionalnych Ośrodkach EFS. lub na stronie internetowej poświęconej informacjom o dofinansowaniach z Unii Europejskiej.

Na stronie internetowej EFS można znaleźć różne rozwiązania dla osób poniżej 30 a także osób, które ukończyły trzydziesty rok życia.

Kolejną opcją jest skorzystanie z usług BUR (Baza Usług Rozwojowych). Tutaj szansę na dofinansowanie mogą znaleźć nie tylko osoby prywatne i indywidualne ale także przedsiębiorstwa małe i średnie.

Istnieje również opcja dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem jest zwiększanie kompetencji pracowników.

Opłaca się brać udział w takich szkoleniach, ponieważ są one dofinansowywane od pięćdziesięciu procent do nawet stu w niektórych przypadkach. Zatem kwota do zapłaty jest zerowa lub minimalna.