person writing on white notebook

Kursy dla menedżerów

Rolą menedżera na każdym stopniu jest przede wszystkim odpowiedzialne kierowanie zespołem pracowniczym. Jednak wiele osób, które dopiero stały się kierownikami, nie zdaje sobie sprawy, że ich droga z nauką i doświadczeniem dopiero się rozpoczyna. W końcu dobry menedżer nieustannie zdobywa nowe kompetencje tak, by móc lepiej i skuteczniej zarządzać zespołem. Jakie więc szkolenia wybrać, by móc rozwijać swoje zdolności?

Przede wszystkim dobry menedżer musi pamiętać, że jego rolą jest przede wszystkim motywowanie, wprowadzanie i koordynacja poszczególnych projektów oraz sprawdzanie wyników. To egzamin przede wszystkim z kompetencji miękkich i cech charakteru, takich jak odporność na stres, umiejętności komunikacyjne i zdolności skutecznego zarządzania czasem, projektem i personelem. Z pewnością warto przemyśleć udział w szkoleniach z asertywności, które mogą znacząco podnieść wydajność każdego menedżera w niemal każdej dziedzinie pracy. Także umiejętności negocjacyjne przydadzą się każdemu, kto musi stale współpracować z zespołem pracowników.

Obecna oferta placówek edukacyjnych pozwala na skorzystanie także z szeroko rozumianych kursów komunikacyjnych, na których wszyscy uczestnicy uczą się jak łączyć swoje zdolności by rozmowy przebiegały pomyślnie. Jednak menedżer to przede wszystkim osoba, która zarządza zespołem: dlatego tak ważne jest pamiętanie o rozwijaniu wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a nawet coachingu, mediacji i rozwiązywaniu konfliktów.

Dobry menedżer powinien także stale podnosić swoją wiedzę branżową. Jest to szczególnie ważne w przypadku konfliktów między klientem a jednym z pracowników: to kierownik często musi wyjaśniać tego typu sytuacje i powinien posiadać wystarczającą wiedzę by móc rozpatrzyć zarzuty klienta i ewentualnie je przyjąć lub odrzucić. Od menedżera, jego wiedzy, doświadczenia i umiejętności zależy motywacja zespołu i odpowiednia atmosfera – to wszystko sprawia, że taka osoba powinna stale podnosić swoje kwalifikacje w bardzo wielu dziedzinach a kursy asertywności, szkolenia negocjacyjne czy warsztaty ze sztuki przemówień mogą znacząco podnieść jego wartość.