to-img-865.jpg

Kto to scrum developer?

Znajomość założeń i podstaw agile to pierwszy krok w celu wdrożenia zwinnego zarządzania do projektu. W wielu przypadkach agile doskonale sprawdza się w połączeniu ze scrumem. Scrum nie jest metodologią zarządzania, ale pewną metodą, której założenia idą w parze z agile. Często połączenie tych dwóch sprawia, że realizacja projektu przebiega bardzo sprawnie.

Warto jest przeszkolić swoich pracowników zanim prace nad projektem w zwinny sposób zostaną zaplanowane. Szkolenie scrum wprowadza uczestników w świat scruma i przekazuje informacje o założeniach, jak i pewnego rodzaju swoistej strukturze zwinnego zespołu.

Choć nie ma tutaj stereotypowego kierownika projektu, to wciąż zakres obowiązków odpowiada temu „standardowemu”, przy czym rozkład poszczególnych obowiązków przebiega zupełnie inaczej.

Scrum zakłada występowanie trzech ról, które są tak samo ważne dla realizacji projektu. Szkolenia scrum master są dedykowane osobom, które przejmą na siebie obowiązki związane z usuwaniem na bieżąco przeszkod, jakie mogłyby opóźnić lub uniemożliwić realizację projektu.

Szkolenia scrum product owner przekazują metody oraz wyjaśniają zakres obowiązków, jakie na siebie powinien przyjąć właściciel produktu. Pozostali członkowie zespolu są równie ważni – i nazywani scrum developerami.

Szkolenia scrum developer instruują uczestników o wzorcach idealnego scrum developera. Kim on jest, jakie cechy powinien posiadać, jak powinien się komunikować w zespole, co jest wymagane od członka zespołu zwinnego – to tylko część z pytań, na które można poznać odpowiedzi biorąc udział w takim szkoleniu.

Nie każda osoba sprawdzi się w zespole zwinnym, ponieważ wymaga to rozwiniętych umiejętności do samodzielnej organizacji zarówno pracy, jak i czasu. Każdy ze scrum developerów powinien także odznaczać się samoświadomością – dotyczącą między innymi zakresu własnej wiedzy, umiejętności, co pozwala na wybór z zestawu zadań do realizacji takich, z którymi będzie można stosunkowo łatwo i prosto sobie poradzić, co zgadza się z założeniami agile.

Leave a Reply