two men and four women meeting in office

Komunikacja szkolenie

Osoby zainteresowane tematyką komunikacji w biznesie powinny sprawdzić ofertę firm szkoleniowych zajmujących się tą tematyką. Biorąc udział w warsztatach ze skutecznej komunikacji można nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. Celem szkolenia jest budowanie pozytywnych i zadowalających relacji w kontaktach z klientem, kontrahentem i partnerem biznesowym, a także rozwój własnych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym. Szkolenie uczy również efektywnie wykorzystywać mechanizmy związane z psychologicznymi aspektami ludzkich zachowań.

Po ukończeniu warsztatów ze skutecznej komunikacji uczestnicy potrafią zastosować nabyte umiejętności w praktyce. W sposób świadomy korzystają z nabytych umiejętności. Wykorzystują techniki aktywnego słuchania i techniki formułowania własnych myśli. Dbają o proces doskonalenia i eliminowania barier komunikacyjnych. Potrafią również w pełni korzystać z potencjału swojego i zespołu. Uczestnicy szkolenia nabywają ważne kompetencje społeczne przydatne w życiu zawodowym, takie jak świadome korzystanie z narzędzi komunikacji w biznesie. Potrafią stworzyć pozytywną relację i ją utrzymywać przez cały czas. Wiedzą również jak są postrzegani przez innych.

Program szkolenia zakłada najczęściej kilka podstawowych tematów. Pierwszym z nich są zasady komunikacji interpersonalnej. W tym zakresie poznaje się zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Drugim zagadnieniem są narzędzia komunikacyjne, które wykorzystuje się typowo w biznesie. Jest to ważny aspekt szkolenia, który musi być zrozumiały i wyczerpujący dla słuchaczy. Uczestnicy warsztatów poznają również typy osobowości oraz bariery występujące w komunikacji. Podczas kilkugodzinnego szkolenia uczestnicy poznają również techniki wywierania wpływu na innych ludzi. To ważny aspekt w życiu zawodowym, dlatego warto się również na nim skupić. W trakcie szkolenia wykorzystywane są różne metody pracy: wykład, dyskusje grupowe, odgrywanie scenek czy też indywidualna praca z trenerem.