Businesswoman Planning Project on Floor

Jak działa scrum?

Dzisiaj coraz częściej mówi się o metodzie scrum. Co to w zasadzie jest? Z jaką ideologią zarządzania jest to powiązane? Jak działa scrum? Skąd możemy czerpać na ten temat wiedzę? Czy szkolenia scrum wystarczą? Na te wszystkie pytania odpowiemy pokrótce poniżej…

Co to w zasadzie jest? Jak działa scrum?

Na początek w ogóle odpowiedzmy na pytanie, czym tak naprawdę jest Scrum? Otóż są to pewne techniki postępowania pomocne przy realizacji projektu. Mówiąc prościej Scrum odnosi się zasadniczo wyznaczenia pewnych odcinków nazywanych tutaj sprintami.

Taki jeden sprint trwa zazwyczaj od jednego do czterech tygodni. Dla każdego przebiegu określany jest cel główny oraz cele poboczne a także określane są poszczególne zadania. Zasadniczo brzmi to dość prosto, niemniej w praktyce jest znacznie trudniejsze.

Z jaką ideologią zarządzania jest to powiązane?

Scrum zdecydowanie powiązane jest z ideologią agile i tutaj też najczęściej jest stosowane. Co to w ogóle jest agile? Otóż inaczej nazywane jest ono zwinnym zarządzaniem, ponieważ charakteryzuje się naprawdę bardzo dużą elastycznością oraz możliwościami przystosowania się do zmieniających się warunków w firmie, nowych oczekiwań klienta. Krótkie sprinty stosowane w Scrum doskonale wpisują się właśnie w zwinne zarządzanie.

Skąd możemy czerpać na ten temat wiedzę?

Powyżej jednak oczywiście powiedziane zostały jedynie dość ogólne informacje na temat tych dwóch wzajemnie uzupełniających się systemów. W zasadzie dzisiaj bardziej właściwie byłoby nawet powiedzieć, że to scrum jest częścią agile.

Wracając jednak do rzeczy – skąd możemy czerpać wiedzę na temat agile oraz metodyki scrum? Zdecydowanie najlepszy wydaje się tutaj agile project management szkolenie. Ponadto bardzo opłacalne są również wszystkie inne szkolenia biznesowe, szczególnie właśnie z zakresu project management szkolenia.

Trzeba bowiem to jasno zaznaczyć, że niestety nie zawsze do każdej firmy i do każdego projektu da się wprowadzić scrum oraz współczesne agile – czasem konieczne są bardziej produktowe metody.